Kontakt

  • kreator@dokrates.pl
  • +48 793 311 924
  • ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Dane rejestrowe

Legal Geek Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni (81-538), ul. Olimpijska 2
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000615169
kapitał zakładowy: 9.000 zł
NIP: 586 23 05 970